IKIGAI

Transformační cesta k objevení vašeho poslání a vytváření harmonického života, ve kterém se osobní a pracovní cíle nejen potkávají, ale tančí ve věčném objetí.

Metodika Ikigai USP poskytuje ucelený rámec a širokou sadu nástrojů pro hlubokou introspekci, kterými vás během 5 koučovacích sezení provedu.

Ikigai koučink je tříměsíční transformační program zaměřený na posun k sobě a sebepéči.